Uploaded image for project: 'WildFly'
 1. WildFly
 2. WFLY-14945

JSP Compiler regression on most recent JDK17 EA build

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   2021-06-28 23:46:45,775 ERROR [org.apache.jasper.compiler] (default task-1) JBWEB005028: Error reading class file java.lang.System: org.eclipse.jdt.internal.compiler.classfmt.ClassFormatException
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.classfmt.ClassFileReader.<init>(ClassFileReader.java:406)
   at io.undertow.jsp@2.0.9.Final//org.apache.jasper.compiler.JDTCompiler$1.findType(JDTCompiler.java:210)
   at io.undertow.jsp@2.0.9.Final//org.apache.jasper.compiler.JDTCompiler$1.findType(JDTCompiler.java:182)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.lookup.LookupEnvironment.askForType(LookupEnvironment.java:174)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.lookup.PackageBinding.getType(PackageBinding.java:145)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.lookup.Scope.findType(Scope.java:1926)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.lookup.Scope.getTypeOrPackage(Scope.java:3254)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.lookup.Scope.getBinding(Scope.java:2192)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.ast.SingleNameReference.resolveType(SingleNameReference.java:987)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.ast.MessageSend.resolveType(MessageSend.java:636)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.ast.MessageSend.resolveType(MessageSend.java:684)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.ast.Expression.resolve(Expression.java:1026)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.ast.Block.resolveUsing(Block.java:130)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.ast.TryStatement.resolve(TryStatement.java:1073)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.ast.AbstractMethodDeclaration.resolveStatements(AbstractMethodDeclaration.java:634)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.ast.MethodDeclaration.resolveStatements(MethodDeclaration.java:306)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.ast.AbstractMethodDeclaration.resolve(AbstractMethodDeclaration.java:544)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.ast.TypeDeclaration.resolve(TypeDeclaration.java:1195)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.ast.TypeDeclaration.resolve(TypeDeclaration.java:1308)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.ast.CompilationUnitDeclaration.resolve(CompilationUnitDeclaration.java:593)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.Compiler.process(Compiler.java:867)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.Compiler.processCompiledUnits(Compiler.java:550)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:462)
   at org.eclipse.jdt.ecj@4.6.1//org.eclipse.jdt.internal.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:417)
   at io.undertow.jsp@2.0.9.Final//org.apache.jasper.compiler.JDTCompiler.generateClass(JDTCompiler.java:445)
   at io.undertow.jsp@2.0.9.Final//org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:359)
   at io.undertow.jsp@2.0.9.Final//org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:334)
   at io.undertow.jsp@2.0.9.Final//org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:321)
   at io.undertow.jsp@2.0.9.Final//org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:652)
   at io.undertow.jsp@2.0.9.Final//org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:358)
   at io.undertow.jsp@2.0.9.Final//org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:403)
   at io.undertow.jsp@2.0.9.Final//org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:347)
   at javax.servlet.api@2.0.0.Final//javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:590)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.ServletHandler.handleRequest(ServletHandler.java:74)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.security.ServletSecurityRoleHandler.handleRequest(ServletSecurityRoleHandler.java:62)
   at io.undertow.jsp@2.0.9.Final//io.undertow.jsp.JspFileHandler.handleRequest(JspFileHandler.java:32)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.ServletChain$1.handleRequest(ServletChain.java:68)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.ServletDispatchingHandler.handleRequest(ServletDispatchingHandler.java:36)
   at org.wildfly.extension.undertow@25.0.0.Beta1-SNAPSHOT//org.wildfly.extension.undertow.security.SecurityContextAssociationHandler.handleRequest(SecurityContextAssociationHandler.java:78)
   at io.undertow.core@2.2.8.Final//io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.RedirectDirHandler.handleRequest(RedirectDirHandler.java:68)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.security.SSLInformationAssociationHandler.handleRequest(SSLInformationAssociationHandler.java:117)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.security.ServletAuthenticationCallHandler.handleRequest(ServletAuthenticationCallHandler.java:57)
   at io.undertow.core@2.2.8.Final//io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
   at io.undertow.core@2.2.8.Final//io.undertow.security.handlers.AbstractConfidentialityHandler.handleRequest(AbstractConfidentialityHandler.java:46)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.security.ServletConfidentialityConstraintHandler.handleRequest(ServletConfidentialityConstraintHandler.java:64)
   at io.undertow.core@2.2.8.Final//io.undertow.security.handlers.AuthenticationMechanismsHandler.handleRequest(AuthenticationMechanismsHandler.java:60)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.security.CachedAuthenticatedSessionHandler.handleRequest(CachedAuthenticatedSessionHandler.java:77)
   at io.undertow.core@2.2.8.Final//io.undertow.security.handlers.NotificationReceiverHandler.handleRequest(NotificationReceiverHandler.java:50)
   at io.undertow.core@2.2.8.Final//io.undertow.security.handlers.AbstractSecurityContextAssociationHandler.handleRequest(AbstractSecurityContextAssociationHandler.java:43)
   at io.undertow.core@2.2.8.Final//io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
   at org.wildfly.extension.undertow@25.0.0.Beta1-SNAPSHOT//org.wildfly.extension.undertow.security.jacc.JACCContextIdHandler.handleRequest(JACCContextIdHandler.java:61)
   at io.undertow.core@2.2.8.Final//io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
   at org.wildfly.extension.undertow@25.0.0.Beta1-SNAPSHOT//org.wildfly.extension.undertow.deployment.GlobalRequestControllerHandler.handleRequest(GlobalRequestControllerHandler.java:68)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.SendErrorPageHandler.handleRequest(SendErrorPageHandler.java:52)
   at io.undertow.core@2.2.8.Final//io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.handleFirstRequest(ServletInitialHandler.java:269)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.access$100(ServletInitialHandler.java:78)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$2.call(ServletInitialHandler.java:133)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$2.call(ServletInitialHandler.java:130)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.core.ServletRequestContextThreadSetupAction$1.call(ServletRequestContextThreadSetupAction.java:48)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.core.ContextClassLoaderSetupAction$1.call(ContextClassLoaderSetupAction.java:43)
   at org.wildfly.extension.undertow@25.0.0.Beta1-SNAPSHOT//org.wildfly.extension.undertow.security.SecurityContextThreadSetupAction.lambda$create$0(SecurityContextThreadSetupAction.java:105)
   at org.wildfly.extension.undertow@25.0.0.Beta1-SNAPSHOT//org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentInfoService$UndertowThreadSetupAction.lambda$create$0(UndertowDeploymentInfoService.java:1535)
   at org.wildfly.extension.undertow@25.0.0.Beta1-SNAPSHOT//org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentInfoService$UndertowThreadSetupAction.lambda$create$0(UndertowDeploymentInfoService.java:1535)
   at org.wildfly.extension.undertow@25.0.0.Beta1-SNAPSHOT//org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentInfoService$UndertowThreadSetupAction.lambda$create$0(UndertowDeploymentInfoService.java:1535)
   at org.wildfly.extension.undertow@25.0.0.Beta1-SNAPSHOT//org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentInfoService$UndertowThreadSetupAction.lambda$create$0(UndertowDeploymentInfoService.java:1535)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.dispatchRequest(ServletInitialHandler.java:249)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.access$000(ServletInitialHandler.java:78)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$1$1.run(ServletInitialHandler.java:105)
   at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:569)
   at io.undertow.servlet@2.2.8.Final//io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$1.handleRequest(ServletInitialHandler.java:102)
   at io.undertow.core@2.2.8.Final//io.undertow.server.Connectors.executeRootHandler(Connectors.java:387)
   at io.undertow.core@2.2.8.Final//io.undertow.server.HttpServerExchange$1.run(HttpServerExchange.java:841)
   at org.jboss.threads@2.4.0.Final//org.jboss.threads.ContextClassLoaderSavingRunnable.run(ContextClassLoaderSavingRunnable.java:35)
   at org.jboss.threads@2.4.0.Final//org.jboss.threads.EnhancedQueueExecutor.safeRun(EnhancedQueueExecutor.java:1990)
   at org.jboss.threads@2.4.0.Final//org.jboss.threads.EnhancedQueueExecutor$ThreadBody.doRunTask(EnhancedQueueExecutor.java:1486)
   at org.jboss.threads@2.4.0.Final//org.jboss.threads.EnhancedQueueExecutor$ThreadBody.run(EnhancedQueueExecutor.java:1348)
   at org.jboss.xnio@3.8.4.Final//org.xnio.XnioWorker$WorkerThreadFactory$1$1.run(XnioWorker.java:1280)
   at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       ropalka Richard Opalka
       ropalka Richard Opalka
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: