Uploaded image for project: 'RESTEasy'
 1. RESTEasy
 2. RESTEASY-1044

ConcurrentModificationException on InterceptorRegistry

  XMLWordPrintable

Details

  • Bug
  • Resolution: Done
  • Major
  • 3.0.15.Final
  • 2.3.2.Final
  • None
  • None

  Description

   07:57:53,182 ERROR [org.mortbay.log] (testng-RestStoreTest) Error starting handlers
   java.util.ConcurrentModificationException
     at java.util.AbstractList$Itr.checkForComodification(AbstractList.java:372)
     at java.util.AbstractList$Itr.next(AbstractList.java:343)
     at org.jboss.resteasy.core.interception.InterceptorRegistry.bindForList(InterceptorRegistry.java:204)
     at org.jboss.resteasy.core.interception.InterceptorRegistry.bind(InterceptorRegistry.java:197)
     at org.jboss.resteasy.core.ResourceMethod.<init>(ResourceMethod.java:105)
     at org.jboss.resteasy.core.ResourceMethodRegistry.processMethod(ResourceMethodRegistry.java:233)
     at org.jboss.resteasy.core.ResourceMethodRegistry.addResourceFactory(ResourceMethodRegistry.java:125)
     at org.jboss.resteasy.core.ResourceMethodRegistry.addResourceFactory(ResourceMethodRegistry.java:107)
     at org.jboss.resteasy.core.ResourceMethodRegistry.addResourceFactory(ResourceMethodRegistry.java:84)
     at org.jboss.resteasy.core.ResourceMethodRegistry.addPerRequestResource(ResourceMethodRegistry.java:73)
     at org.jboss.resteasy.spi.ResteasyDeployment.registration(ResteasyDeployment.java:383)
     at org.jboss.resteasy.spi.ResteasyDeployment.start(ResteasyDeployment.java:225)
     at org.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.ResteasyBootstrap.contextInitialized(ResteasyBootstrap.java:28)
     at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.startContext(ContextHandler.java:548)
     at org.mortbay.jetty.servlet.Context.startContext(Context.java:136)
     at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.doStart(ContextHandler.java:517)
     at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
     at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart(HandlerWrapper.java:130)
     at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:224)
     at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
     at org.infinispan.rest.EmbeddedRestServer.start(EmbeddedRestServer.java:53)
     at org.infinispan.rest.RestTestingUtil.startRestServer(RestTestingUtil.java:24)
     at org.infinispan.rest.RestTestingUtil.startRestServer(RestTestingUtil.java:18)
     at org.infinispan.rest.RestTestingUtil.startRestServer(RestTestingUtil.java:14)
     at org.infinispan.persistence.rest.RestStoreTest.createStore(RestStoreTest.java:44)
     at org.infinispan.persistence.BaseStoreTest.setUp(BaseStoreTest.java:70)

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       patriot1burke@gmail.com Bill Burke (Inactive)
       gzamarre Galder ZamarreƱo
       Votes:
       1 Vote for this issue
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: