Uploaded image for project: 'PicketLink'
 1. PicketLink
 2. PLINK-671

LogManager error of type FORMAT_FAILURE: Formatting error

  Details

  • Type: Bug
  • Status: Resolved (View Workflow)
  • Priority: Minor
  • Resolution: Done
  • Affects Version/s: PLINK_2.6.0.Final
  • Fix Version/s: PLINK_2.7.0.Final
  • Component/s: IDM
  • Labels:
   None

   Description

   LogManager error of type FORMAT_FAILURE: Formatting error
   java.util.UnknownFormatConversionException: Conversion = ']'
   at java.util.Formatter.checkText(Formatter.java:2579)
   at java.util.Formatter.parse(Formatter.java:2555)
   at java.util.Formatter.format(Formatter.java:2501)
   at java.util.Formatter.format(Formatter.java:2455)
   at java.lang.String.format(String.java:2927)
   at org.jboss.logmanager.ExtLogRecord.formatRecord(ExtLogRecord.java:434)
   at org.jboss.logmanager.ExtLogRecord.getFormattedMessage(ExtLogRecord.java:397)
   at org.jboss.logmanager.formatters.Formatters$10.renderRaw(Formatters.java:568)
   at org.jboss.logmanager.formatters.Formatters$JustifyingFormatStep.render(Formatters.java:225)
   at org.jboss.logmanager.formatters.MultistepFormatter.format(MultistepFormatter.java:86)
   at org.jboss.logmanager.ExtFormatter.format(ExtFormatter.java:35)
   at org.jboss.logmanager.handlers.WriterHandler.doPublish(WriterHandler.java:49)
   at org.jboss.logmanager.ExtHandler.publish(ExtHandler.java:79)
   at org.jboss.logmanager.LoggerNode.publish(LoggerNode.java:296)
   at org.jboss.logmanager.LoggerNode.publish(LoggerNode.java:304)
   at org.jboss.logmanager.LoggerNode.publish(LoggerNode.java:304)
   at org.jboss.logmanager.LoggerNode.publish(LoggerNode.java:304)
   at org.jboss.logmanager.LoggerNode.publish(LoggerNode.java:304)
   at org.jboss.logmanager.LoggerNode.publish(LoggerNode.java:304)
   at org.jboss.logmanager.LoggerNode.publish(LoggerNode.java:304)
   at org.jboss.logmanager.Logger.logRaw(Logger.java:721)
   at org.jboss.logmanager.Logger.log(Logger.java:672)
   at org.jboss.logging.JBossLogManagerLogger.doLogf(JBossLogManagerLogger.java:50)
   at org.jboss.logging.Logger.logf(Logger.java:2129)
   at org.jboss.logging.DelegatingBasicLogger.tracef(DelegatingBasicLogger.java:134)
   at org.picketlink.idm.ldap.internal.LDAPIdentityStore.fetchRelationships(LDAPIdentityStore.java:317)
   at org.picketlink.idm.ldap.internal.LDAPIdentityStore.fetchQueryResults(LDAPIdentityStore.java:226)
   at org.picketlink.idm.query.internal.DefaultRelationshipQuery.getResultList(DefaultRelationshipQuery.java:114)
   at org.picketlink.authorization.util.AuthorizationUtil.isMember(AuthorizationUtil.java:301)
   at org.picketlink.internal.el.ELFunctionMethods.isMember(ELFunctionMethods.java:108)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
   at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:483)
   at com.sun.el.parser.AstFunction.getValue(AstFunction.java:206)
   at com.sun.el.ValueExpressionImpl.getValue(ValueExpressionImpl.java:226)
   at org.jboss.weld.el.WeldValueExpression.getValue(WeldValueExpression.java:50)
   at org.picketlink.internal.el.ELProcessor.eval(ELProcessor.java:80)
   at org.picketlink.internal.el.ELProcessor$Proxy$_$$_WeldClientProxy.eval(Unknown Source)
   at org.picketlink.authorization.DefaultAuthorizationManager.checkExpression(DefaultAuthorizationManager.java:93)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
   at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:483)
   at org.apache.deltaspike.core.util.ReflectionUtils.invokeMethod(ReflectionUtils.java:189)
   at org.apache.deltaspike.core.util.metadata.builder.InjectableMethod.invoke(InjectableMethod.java:189)
   at org.apache.deltaspike.security.impl.extension.Authorizer.authorize(Authorizer.java:182)
   at org.apache.deltaspike.security.impl.extension.DefaultSecurityStrategy.invokeBeforeMethodInvocationAuthorizers(DefaultSecurityStrategy.java:80)
   at org.apache.deltaspike.security.impl.extension.DefaultSecurityStrategy.execute(DefaultSecurityStrategy.java:62)
   at org.apache.deltaspike.security.impl.extension.SecurityInterceptor.filterDeniedInvocations(SecurityInterceptor.java:44)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
   at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:483)
   at org.jboss.weld.interceptor.reader.SimpleInterceptorInvocation$SimpleMethodInvocation.invoke(SimpleInterceptorInvocation.java:74)
   at org.jboss.weld.interceptor.chain.AbstractInterceptionChain.invokeNext(AbstractInterceptionChain.java:124)
   at org.jboss.weld.interceptor.chain.AbstractInterceptionChain.invokeNextInterceptor(AbstractInterceptionChain.java:102)
   at org.jboss.weld.interceptor.proxy.InterceptorMethodHandler.executeInterception(InterceptorMethodHandler.java:43)
   at org.jboss.weld.interceptor.proxy.InterceptorMethodHandler.invoke(InterceptorMethodHandler.java:36)
   at org.jboss.weld.bean.proxy.CombinedInterceptorAndDecoratorStackMethodHandler.invoke(CombinedInterceptorAndDecoratorStackMethodHandler.java:51)
   at de.sbe.ld.audit.logon.service.rest.v1.LogonResource$Proxy$_$$_WeldSubclass.getLogon(Unknown Source)
   at de.sbe.ld.audit.logon.service.rest.v1.LogonResource$Proxy$_$$_WeldClientProxy.getLogon(Unknown Source)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
   at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:483)
   at org.jboss.resteasy.core.MethodInjectorImpl.invoke(MethodInjectorImpl.java:137)
   at org.jboss.resteasy.core.ResourceMethodInvoker.invokeOnTarget(ResourceMethodInvoker.java:296)
   at org.jboss.resteasy.core.ResourceMethodInvoker.invoke(ResourceMethodInvoker.java:250)
   at org.jboss.resteasy.core.ResourceMethodInvoker.invoke(ResourceMethodInvoker.java:237)
   at org.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:356)
   at org.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:179)
   at org.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.ServletContainerDispatcher.service(ServletContainerDispatcher.java:220)
   at org.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:56)
   at org.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:51)
   at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790)
   at io.undertow.servlet.handlers.ServletHandler.handleRequest(ServletHandler.java:85)
   at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletSecurityRoleHandler.handleRequest(ServletSecurityRoleHandler.java:61)
   at io.undertow.servlet.handlers.ServletDispatchingHandler.handleRequest(ServletDispatchingHandler.java:36)
   at org.wildfly.extension.undertow.security.SecurityContextAssociationHandler.handleRequest(SecurityContextAssociationHandler.java:78)
   at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
   at io.undertow.servlet.handlers.security.SSLInformationAssociationHandler.handleRequest(SSLInformationAssociationHandler.java:131)
   at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletAuthenticationCallHandler.handleRequest(ServletAuthenticationCallHandler.java:56)
   at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
   at io.undertow.security.handlers.AbstractConfidentialityHandler.handleRequest(AbstractConfidentialityHandler.java:45)
   at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletConfidentialityConstraintHandler.handleRequest(ServletConfidentialityConstraintHandler.java:63)
   at io.undertow.security.handlers.AuthenticationMechanismsHandler.handleRequest(AuthenticationMechanismsHandler.java:58)
   at io.undertow.servlet.handlers.security.CachedAuthenticatedSessionHandler.handleRequest(CachedAuthenticatedSessionHandler.java:70)
   at io.undertow.security.handlers.SecurityInitialHandler.handleRequest(SecurityInitialHandler.java:76)
   at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
   at org.wildfly.extension.undertow.security.jacc.JACCContextIdHandler.handleRequest(JACCContextIdHandler.java:61)
   at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
   at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
   at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.handleFirstRequest(ServletInitialHandler.java:261)
   at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.dispatchRequest(ServletInitialHandler.java:247)
   at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.access$000(ServletInitialHandler.java:76)
   at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$1.handleRequest(ServletInitialHandler.java:166)
   at io.undertow.server.Connectors.executeRootHandler(Connectors.java:197)
   at io.undertow.server.HttpServerExchange$1.run(HttpServerExchange.java:759)
   at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
   at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

    Gliffy Diagrams

     Attachments

      Activity

       People

       • Assignee:
        pcraveiro Pedro Igor Silva
        Reporter:
        olk Olav Krapp
       • Votes:
        0 Vote for this issue
        Watchers:
        1 Start watching this issue

        Dates

        • Created:
         Updated:
         Resolved: